Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8.oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2018

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 3,1 prosent fra 2018 til 2019. Dette er noe sterkere enn veksten på landsbasis på 2,9 prosent. Veksten er beregnet ut fra regnskapsanslag for 2018 og korrigert for oppgaveendringer.

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylket. Størst prosentvis vekst i frie inntekter har Røyrvik, Åfjord og Stjørdal, mens Fosnes og Leka har lavest vekstanslag. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,8 prosent for 2019.

Statsbudsjettkonferanse Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer i samarbeid med KS Statsbudsjettkonferanse tirsdag 9.
oktober kl. 10:00. Konferansen kan følges via nett-tv.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.