På besøk hos framoverlente kommuner i Namdalen

Varaordfører i Overhalla Johan Brøndbo Tetlien Sellæg (t.h) viser stolt fram uteområdet ved Overhalla barne og ungdomsskole til Statsforvalterens ledergruppe, her representert med Frank Jenssen, Jan Vaage, Øystein Johannessen og Mari Mogstad.
Varaordfører i Overhalla Johan Brøndbo Tetlien Sellæg (t.h) viser stolt fram uteområdet ved Overhalla barne og ungdomsskole til Statsforvalterens ledergruppe, her representert med Frank Jenssen, Jan Vaage, Øystein Johannessen og Mari Mogstad.

Tirsdag og onsdag denne uken besøkte Statsforvalteren i Trøndelag henholdsvis Høylandet og Overhalla kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.09.2022

– Gode oppvekstvilkår og omsorgstjenester løftes frem som viktige tema fra begge kommunene, og dette jobber de godt med, slår statsforvalter Frank Jenssen fast.

– Samtidig ser disse, som andre kommuner i Trøndelag, at det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig med fagfolk til alle oppgavene en kommune har, og at denne utfordringen ikke akkurat blir mindre i tida fremover.

I tillegg til løpende og tett kontakt med kommunene på mange fagområder, inviterer Statsforvalterens ledergruppe til møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen én gang hver valgperiode.

I forkant av besøkene utarbeider Statsforvalteren en oversikt med vår vurdering av kommunen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver – vi kaller det «kommunebilde». Dette er vår gjennomgang av tilstanden i kommunen, spesielt på de områder som Statsforvalteren har ansvar for å følge opp.


Tirsdag gikk turen til Høylandet, som høstet skryt for sin tverrfaglige innsats i oppvekstsektoren.

– Vi hadde et spennende besøk hos Høylandet, med Hållinghallen som ramme, den nye idretts- og kulturhallen til stor glede for både barn og unge og andre aldersgrupper. Det er svært nyttig for oss å bli bedre kjent med kommunene, samtidig som vi også kan tilby kommunene noen innspill sett fra vårt ståsted, sier Frank Jenssen.

Varaordføreren viser fram noe av innholdet på lekeplassen til Mari Mogstad, Frank Jenssen og Jan Vaage

De fleste kommunene i Trøndelag har i likhet med Høylandet utfordringer knyttet til fremtidig sammensetning av befolkninga. Vi blir stadig flere eldre i forhold til antall yrkesaktive, noe som byr på flere utfordringer knyttet til både økonomi og rekruttering.

Her utmerker Overhalla seg med en bedre balanse mellom yrkesaktive og pensjonister enn mange andre trønderkommuner. Samtidig har kommunen jobbet mye med næringsutvikling over tid, og er også en foregangskommune når det gjelder arbeidet med miljø og bærekraft.

– Overhalla har også utfordringer med å skaffe nok kompetent arbeidskraft, men har samtidig et større innslag av privat næringsliv og litt annen sammensetning i befolkningen enn mange andre – noe som kanskje gir et litt bedre utgangspunkt. Også her jobber kommunen godt med barn og unges oppvekstvilkår, noe jeg tror er helt sentralt for å være en attraktiv kommune i fremtida, sier Jenssen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.