Webinar om CRPD og valg og politisk deltagelse

Deltagelse i det politiske og offentlige liv er omfattet i artikkel 29 i CRPD konvensjonen, og gir personer med funksjonsnedsettelse rett til å delta fullt og helt i styringen av samfunnet. Statistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i Norge stemmer ved valg og deltar i organisasjoner og foreninger i like stor grad som alle andre. Likevel er personer med funksjonsnedsettelse ofte underrepresenterte i folkevalgte organer. Å delta i demokratiet og å få være med å bestemme over samfunnsutviklingen er viktig, både for at man som individ skal kunne utvikle egne meninger i møte med andre, og påvirke samfunnet rundt seg. Det er også viktig for samfunnet at vi har et mangfold av stemmer med ulike livserfaringer som er med på å forme samfunnet vi lever i.

For ressurser om dette, se lenker til webinar og digital veileder i menyen til høyre på denne siden.

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023-2025 gir alle kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

Publisert 01.09.2023

Norge har undertegnet av en rekke menneskerettighetskonvensjoner som sikrer retten til å engasjere seg politisk, ytre seg fritt og delta i organisasjoner, som for eksempel den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon for sosiale og politiske rettigheter. I CRPD artikkel 29 fastslås det at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta fullt ut i det politiske og offentlige livet, og myndighetene har en plikt til å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse blir hørt og kan delta i politikken og i offentligheten.

Myndighetene skal sørge for at personer med funksjonsnedsettelse har de samme politiske rettighetene som alle andre, og muligheten til å utøve dem i praksis. Dette inkluderer blant annet både å stemme og selv å stille til valg.

Myndighetene skal blant annet:

  1. Sørge for at det er enkelt å stemme for alle. Dette innebærer at lokalene der det stemmes og måten det stemmes på skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser og at prosessen er lett å forstå.
  2. Passe på at personer med funksjonsnedsettelser fritt skal kunne stemme på det de vil. De skal kunne holde det de stemmer hemmelig ved valg og avstemninger, og at de ikke skal utsettes for trusler.
  3. Sørge for at personer med funksjonsnedsettelser kan ha offentlige stillinger og kan bli valgt til tillitsverv. Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne stille til valg, ha offentlige verv og jobbe i forvaltningen på alle nivåer.
  4. Sørge for at personer som ønsker og trenger hjelp til å stemme, kan få hjelp av en annen person som de selv velger.
  5. Arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta aktivt i det offentlige livet og den politiske samtalen på lik linje med andre, ved blant annet å kunne delta i politiske frivillige organisasjoner og politiske partier, samt interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.