Nasjonal ressursportal

Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet en ressursportal for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.06.2019

Ressursportalen inneholder styringsinformasjon i form av statistikk og analyse- og metodeverktøy. Det blir i portalen henvist til materiell som kan være hensiktsmessig for kommuner, samtidig som det har blitt utarbeidet veiledningsmateriell for kommuner etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Portalen er utviklet sammen med kommuner og andre aktører. 

Langvarig arbeid

Nasjonal ressursportal har sin bakgrunn i et prosjekt ved navn "analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene". Formålet med prosjektet var å samle relevant og tilgjengelig informasjon om helse- og omsorgstjenesten i en nettside. Det finnes det en rekke informasjonskilder for kommuner som kan brukes i styring og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Dette er blant annet statistikk, fag- og forskningskunnskap og ulike kunnskapsartikler. Utfordringen ligger i at informasjonen ikke er samlet på ett sted, men blir gjort tilgjengelig i en rekke kanaler. Ressursportal.no ble derfor utviklet for å gjøre det enklere å finne relevant informasjon om sektoren. 

Nasjonal ressursportal

Som del av arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet har ressursportalen blitt tilgjengelig for alle landets kommuner. Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Helsedirektoratet har gitt Statsforvalteren i Trøndelag i oppdrag å gjøre ressursportalen relevant for arbeidet med reformen og i tråd med reformens innsatsområder. Verktøyet er under løpende utvikling og får jevnlig tilbakemeldinger fra kommuner og andre aktører som bidrar til å stadig forbedre portalen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.