Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon – og skolehelsetjenesten 2021 – 23

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon – og skolehelsetjenesten 2021 – 23. Søknadsfrist 11.01.2021

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2020

For  å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste kan kommunene søke om tilskudd.

Treårig tilskudd: For å skape mer forutsigbarhet får kommunene vedtak om tilskuddsbeløp for 2021, og minimumsbeløp for tilskuddsramme for 2022 og 2023, med forbehold om Stortingets fremtidige bevilgning. Søknad om videreføring for 2022 og 2023 opprettes automatisk av Helsedirektoratet. 

Kun lønnstilskudd: Tilskuddsordningens innretning endres slik at tilskudd kun kan benyttes til å dekke lønnsrelaterte utgifter. Med lønnsrelaterte utgifter menes lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre utgifter som føres under artskonto 0 i Kostras kontoplan. I tillegg regnes kjøp av jordmortjeneste fra helseforetak som lønnsrelatert utgift.

Kun kjernekompetanse: Det gis kun tilskudd til lønnsrelaterte utgifter til hhv. helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, psykolog og administrativt støttepersonell (helsesekretær).

Automatisk beregning av tilskudd: Søknadsbeløp beregnes automatisk ut fra hvilke stillingsprosenter og fagressurser kommunen fyller ut. Grunnlag for beregning av lønnsutgifter baserer seg på gjennomsnittslønn fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren med påslag for administrative kostnader.

Søknaden skal sendes til Helsedirektoratet og du finner mere informasjon og søknadsportalen på Helsedirektoratets hjemmesider her

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner