Tilskudd til rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker

I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 64 millioner kroner til formålet. Søknadsfrist er 15. mai 2019.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.04.2019

Tilskudd gis til dekning av:

  • utgifter ved inngåelse av nye fastlegeavtaler
  • merutgifter for ALIS-stillinger
  • utgifter til tiltak for å bedre stabiliteten og rekrutteringen av fastleger

Tilskuddet er utlyst på Helsedirektoratets nettside. For mer informasjon om tilskuddet, regelverk, søknad m.m., se under lenker til høyre.

Helsedirektoratet har i brev av 12.4.2019 informert landets kommuner om tilskuddet, se under dokumenter til høyre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.