Jobber for likeverdige helse- og omsorgstjenester

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos.com.

For å øke kunnskapen om helseutfordringer og -problematikk i den samiske delen av befolkningen, har Statsforvalteren i Trøndelag tatt et initiativ til et samarbeid med Sørsamisk helsenettverk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2021

Statsforvalteren har i oppgave å jobbe for likeverdige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen i fylket. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt oss i oppgave å følge med på at helse- og omsorgstjenestene har bevissthet om og tilrettelegger for varierende helsekompetanse, språkkompetanse og digital kompetanse. Vi skal også følge med på om helse- og omsorgstjenestene involverer aktuelle grupper i planlegging av tjenestene, f.eks. ved involvering av bruker- og pårørendeorganisasjoner, ulike innvandrerorganisasjoner og ulike tros- og livssynssamfunn.

Den samiske delen av befolkningen i Trøndelag, og den sør-samiske spesielt, er en gruppe som Statsforvalteren ønsker mer kunnskap om når det kommer til helse- og omsorgstjenestene som tilbys.

Av den grunn har Statsforvalteren tatt et initiativ til et møte med Sørsamisk helsenettverk. Initiativet må ses med bakgrunn i at Statsforvalterne skal ha tilstrekkelig kunnskap om sørsamiske forhold for å kunne utøve en effektiv, kunnskapsbasert og moderne forvaltning innenfor det sørsamiske området.

- Jeg ble imponert over den jobben som helsenettverket allerede har gjort, men jeg forstår at mye fortsatt gjenstår. Vi bidrar gjerne i det videre arbeidet og ønsker derfor et tettere samarbeid, sier fylkeslege Jan Vaage.

Hensikten med møtet som ble arrangert i forrige uke var å øke vår kunnskap, slik at vi bedre kan løse våre oppdrag. I møtet informere partene hverandre om sine samfunnsoppdrag, og drøftet mulighetene for et videre samarbeid med betydning for sørsamiske helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.