Bare halvparten som har demens får stilt diagnosen

Norsk registerdata viser at det er 45 000 personer som er registrert med en demensdiagnose, mens beregninger fra Alzheimer Europe estimerer at det er minst 80 000 personer med demens i Norge. Dette innebærer at nesten halvparten av personer i Norge med demenssykdom ikke har fått den demensdiagnosen som gir dem tilgang til det tjenestetilbudet de har krav på.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.11.2019

De nasjonale kartleggingene av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens viser, at det har vært store fremskritt på demensområdet fra vi fikk vår første demensplan i 2007 og frem til i dag. Får man først diagnosen finnes det nå mange gode tilbud ute i kommunene. Dette kan være jevnlig oppfølging av hukommelsesteam, dagaktivitetstilbud, pårørendeskoler og samtalegrupper, tilrettelagte botilbud med tjenester med mere.

Demensdiagnosen «låser opp» tilbudet kommunen har og gjør det lettere å få tilgang til tilpasset hjelp. Uten diagnosen blir konsekvensen at man ikke får tilbud, eller at man får et tilbud som ikke er godt nok tilrettelagt. Man går også glipp av muligheten til å planlegge livet videre med demens.

Det er med andre ord et stort behov for en felles innsats i arbeidet med diagnostisering, slik at denne pasientgruppen og deres pårørende får tilgang til det tjenestetilbudet som finnes for dem. Et godt diagnostisk arbeid forutsetter et tettere samarbeid mellom fastlegene og kommunene.

Vi vet at ettersom demenssykdommen utvikler seg, reduseres evnen til å etterspørre hjelp og ivareta egne interesser. Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler derfor at kommunen tilbyr personer med demens og deres pårørende en fast kontaktperson eller koordinator som følger personen gjennom utredningen og sykdomsforløpet. Dette kan være en person fra kommunens hukommelsesteam som tilbyr informasjon og som bidrar til at rett tiltak eller tjenester tilbys til rett tid. Tidlig i sykdomsforløpet kan dette være så enkelt som å informere om eller gi hjelp til å få en frivillig aktivitetsvenn.

I 2020 kommer det nye tall for forekomsten av demens og forventningen er at tallet vil være høyere enn de 80 000 vi anslår i dag. Utredning av demens og systematisk oppfølging etter diagnose er derfor kjerneelementer i regjeringens Demensplan 2020.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner