Veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge

Ny nasjonal veileder Psykisk helsearbeid barn og unge

Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Husbanken. Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet.

Veilederen skal bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og deres familie, ved at kommuner:

  • støtter opp om de arenaene som barn og unge og deres familie er på slik at de virker helsefremmende og forebyggende
  • planlegger og utvikler psykisk helsetilbud
  • tilbyr lavterskel tilbud og helhetlig oppfølging tilpasset behovene
  • samarbeider med psykisk helsevern for barn og unge

Hensikten med den nasjonale veilederen psykisk helsearbeid barn og unge er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling, kan oppnås. Den er rettet mot samarbeid på tvers av sektorer og nivåer om barn og unges psykiske helse.


I forbindelse med lanseringen ble det invitert til et webinar som presenterer den nye veilederen. De ulike direktoratene snakker om sin rolle og hvordan veilederen kan tas i bruk i kommunene. I tillegg beskrives veilederen fra et bruker- og kommuneperspektiv.

Se opptak av lanseringswebinar

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner