Hvordan behandle klage på vedtak?

Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Forvaltningslovens kapittel V og enkelte bestemmelser i barnevernslovens kapittel 12, gir regler om vedtakets form og innhold.

Publisert 26.10.2023

Mange avgjørelser barneverntjenesten tar er enkeltvedtak, og blir som regel bare kalt vedtak. Det gjelder blant annet henleggelse av undersøkelse, avgjørelse om å iverksette eller avslutte hjelpetiltak, hjelpetiltak om ettervern, eller en avgjørelse om avvisning av en klage. Det er også nylig avklart at avgjørelser om økonomisk godtgjøring til fosterforeldre, samt avgjørelser om omfang og innhold i oppfølgingen de mottar fra barneverntjenestene, er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

God kunnskap om hva som kreves når vedtak skal treffes, og hvordan eventuelle klager på vedtak skal behandles, er viktig med tanke på å ivareta partenes rettssikkerhet.

Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet et flytskjema som viser klageprosessen når barneverntjenesten mottar klage på vedtak. Bak hver «boks» i flytskjemaet er det veiledende og utdypende tekst. I tillegg inneholder også flytskjemaet informasjon om krav til enkeltvedtak. Vi håper at dette vil kunne være et nyttig verktøy for ansatte og ledere i barneverntjenestene.


Du finner skjemaet under fanen «Dokumenter» til høyre på denne siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.