Antall bekymringsmeldinger øker kraftig

Barnevernet i Trøndelag mottar langt flere bekymringsmeldinger i år, sammenlignet med i fjor. Antall meldinger er økt med 35 prosent og antall meldinger med alvorlig innhold øker kraftig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2020

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført en undersøkelse overfor fylkets 22 barnevernstjenester. 20 av 22 barnevernstjenester har svart på spørsmål om blant annet antall mottatte bekymringsmeldinger og om alvorlighetsgraden i meldingene. Undersøkelsen tar for seg perioden 1.september til 15.november 2020.

-Det er grunn til å rope et varsku. Vi ser nå at mange barn har det veldig krevende, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

13 av de 20 tjenestene som har svart melder om økning i antall meldinger til barnevernet. Fire av tjenestene har en økning på over 75 prosent.

Oppvekst- og velferdsdirektøren presiserer at det er en kort tidsperiode som er undersøkt, men at funnene bekrefter det inntrykket Fylkesmannen har om situasjonen i Trøndelag.

-Det er ikke bare antall meldinger som bekymrer meg, men også den høye alvorlighetsgraden i meldingene. Det handler om vold, vitne til vold, seksuelle overgrep, rus og psykisk uhelse, sier Erik Stene.

Hvorfor er slik økning nå?

-Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet og det kommer nok av flere grunner. Men vi befinner oss i en underlig tid med en pandemi som er krevende for mange. At nedstengingen har vært kjempekrevende både for store og små er vi kjent med, men det er grunn til å tro at dette påvirker det vi nå ser. Vi har vært spesielt opptatt av utsatte barn og under pandemien, men kanskje må vi være enda mer årvåken, sier oppvekst- og velferdsdirektøren

Han legger til at en del barn først nå begynner å fortelle, etter å ikke ha gjort dette over lengre tid.

-Det er bra at barn våger å snakke om og varsle om hvordan de har det. Disse sakene kan gjerne være akutt og alvorlig, og det er svært viktig at kommunen håndterer disse på en klok og forsvarlig måte, sier Stene.

Av meldingene som barnevernet mottar går det også fram at det er en økt andel meldinger med høy risiko for at barna trenger beskyttelse og må flyttes ut av hjemmet. Fylkesmannen er kjent med at det er stort trykk på akuttplasser for barn og unge, både i fylket og nasjonalt. 

Av undersøkelsen som er gjennomført kommer det også fram at den økte pågangen til barnevernstjenestene har ført til slitaje og økt sykefravær blant de som jobber i tjenestene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner