Personvernombud

Statsforvalterne og Statsforvalterens fellestjenester har felles personvernombud. Du kan kontakte personvernombudet om alle personopplysninger som Statsforvalteren behandler om deg og hvordan disse brukes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2019, Sist endret 04.05.2021

For eksempel kan du be om

  • å få innsyn i dine personopplysninger
  • rettelse av personopplysninger som ikke er riktige
  • å få oversikt over hvilke rettigheter du har

Personvernombudet kan gi råd og ombudet kan ta saken videre i organisasjonen. Ombudet har taushetsplikt.

Du kan kontakte personvernombudet på personvernombudet@statsforvalteren.no

Trykk her for å lese mer om personvernombudets oppgaver på Datatilsynets nettsider.

 

Kontaktpersoner