Oppgaver og ansvar

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) leverer tjenester til statsforvalterne og utvikler digitale løsninger. Formålet er raskere og tryggere saksbehandling hos statsforvalterne og i kommunene, og bedre og enklere tjenester for innbyggerne. 

Publisert 12.12.2018, Sist endret 16.01.2023


Alle tjenesteleveranser og -utvikling til statsforvalterne på

 • IT
 • digitalisering og utvikling
 • informasjonssikkerhet
 • dokumentforvaltning
 • anskaffelser

er samlet i én virksomhet: Statsforvalterens fellestjenester (STAF).

STAF jobber for at statsforvalterne kan utføre oppgavene sine enklere og mer effektivt. Våre digitale løsninger skal være trygge, brukervennlige og gi kortere saksbehandlingstid, slik at folk får raskere svar på det de trenger. Vi sikrer også at alle får like tjenester uansett hvor i landet de bor.

For å få til dette jobber vi tett med statsforvalterne. Vi må vite hvilke tjenester og løsninger de har behov for, og holde god dialog.

Les mer om STAFs avdelinger og hva vi jobber med.

Vi gjør oppgavene våre gjennom tre roller:

Tjenesteleverandør

STAF skal gi statsforvalterne fellestjenester som støtter opp om deres samfunnsoppdrag. Det innebærer å

 • kjøpe og drifte IT-utstyr og IT-infrastruktur 
 • drifte arkivene til statsforvalterembetene
 • forhindre dataangrep gjennom arbeid med informasjonssikkerhet
 • gjennomføre større anskaffelser for statsforvalterne
 • ha felles personvernombud for statsforvalterne og STAF
 • gi brukerstøtte på våre tjenester til statsforvalteransatte

Rådgiver

STAF gir statsforvalterne råd og veiledninger på alle våre tjenester, slik at de kan tas i bruk trygt og enkelt. Statsforvalterne skal ha kompetansen de trenger for å bruke nye løsninger og ha god informasjonssikkerhet.

Utviklingsaktør

STAF skal utvikle tjenester for fremtiden, både til statsforvalterne, kommunene og innbyggerne. Dette gjør vi ved å

 • utvikle nye digitale løsninger som gir raskere saksbehandling hos statsforvalterne og kommunene
 • jobbe for trygg deling av data mellom offentlige virksomheter
 • innføre nye teknologiske løsninger
 • gjennomføre bærekraftige og grønne anskaffelser

Kvinne leder en samtale med mann og peker utover. De sitter ute ved en rastebenk på takterrassen
Mann holder foredrag om informasjonssikkerhet foran tre tilskuere.

Bilder: Bård Gudim/STAF


Tildelingsbrev og hovedinstruks

Statsforvalterens fellestjenester får oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD).

Tildelingsbrevet er den årlige instruksen fra DFD til STAF, og beskriver STAFs mål og prioriteringer for det påfølgende året. 

Hovedinstruksen inneholder de faste oppgavene til STAF, og skal sikre god og forsvarlig økonomi- og virksomhetsstyring i virksomheten. Hovedinstruksen oppdateres når det er behov. 

Trykk her for å finne tildelingsbrev og hovedinstruks på Styringsportalen.

Årsrapport

Årsrapportene oppsummerer STAFs aktiviterer og måloppnåelse fra året før. Årsrapportene publiseres senest 1. mai.

Trykk her for å finne STAFs årsrapporter i Styringsportalen.

 

Mann sitter og jobber avslappet på en laptop
Kvinner med headset som bedriver brukerstøtte

Bilder: Bård Gudim/STAF