Oppgåver og ansvar

Publisert 12.12.2018, Sist endret 04.05.2021

Tildelingsbrev og hovedinstruks

Statsforvalterens fellestjenester får oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD).

Tildelingsbrevet er den årlige instruksen fra KDD til STAF, og beskriver STAFs mål og prioriteringer for det påfølgende året. STAF mottar det endelige tildelingsbrevet for kommende år rundt jul.

Hovedinstruksen inneholder de faste oppgavene til STAF, og skal sikre god og forsvarlig økonomi- og virksomhetsstyring i virksomheten. Hovedinstruksen oppdateres når det er behov.

Trykk her for å finne tildelingsbrev og hovedinstruks på Styringsportalen.

Årsrapport

Årsrapportene oppsummerer STAFs aktiviterer og måloppnåelse fra året før. Årsrapportene publiseres senest 1. mai.

Trykk her for å finne STAFs årsrapporter i Styringsportalen.