Ledelsen

Her er oversikt og bilder av ledelsen i STAF.
Alle bilder krediteres Mona Hauglid/STAF.

Publisert 12.07.2022

Margot Telnes1 (Krediter Mona Hauglid) – Kopi.JPG

 

Margot Telnes2 (Krediter Mona Hauglid).JPG

Margot Telnes
Direktør

 

Benedicte Hoff (Krediter Mona Hauglid).JPG

Benedicte Hoff
Avdelingsdirektør Styring og utvikling

 

Eldar Hovda (Krediter Mona Hauglid).JPG

Eldar Hovda
Avdelingsdirektør Infrastruktur og drift

 

Cecilie Njøs Høgheim (Krediter Mona Hauglid).JPG

Cecilie Njøs Høgheim
Fungerende avdelingsdirektør Digitalisering

 

Michael Baumann (Krediter Mona Hauglid).JPG

Michael Baumann
Avdelingsdirektør Dokumentforvaltning

 

Francoise Bratland (Krediter Mona Hauglid).JPG

Francoise Bratland
Avdelingsdirektør Anskaffelser, administrasjon og personvern

 

Bjørn Thomas Bergsaker (Krediter Mona Hauglid).JPG

Bjørn Thomas Bergsaker
Avdelingsdirektør Brukerservice