Strategi 2023–2026

STAF skal møte fremtidens forventninger til gode og trygge tjenester. Vår virksomhetsstrategi for 2023–2026 viser hvordan vi skal oppnå dette.

Publisert 30.12.2022

Virksomhetsstrategien inneholder våre viktigste prioriteringer for de neste årene. Slik skal vi bruke nåværende muligheter for å nå fremtidens krav.

De neste årene skal STAF:

  • øke digitaliseringen av offentlige tjenester
  • skape effektive og brukervennlige løsninger for befolkningen
  • sørge for at all data er trygt lagret
  • ta hensyn til bærekraft – både sosial, økonomisk og grønn – i arbeidet

Trykk her for å lese STAFs virksomhetsstrategi 2023–2026.

Statsforvalternes behov og ny teknologi vil endre måten vi jobber og samhandler på. Innbyggerne vil løpende ha større forventninger til tilgjengelige tjenester og brukervennlighet. Demografisk og økonomisk utvikling vil føre til økte effektiviseringskrav. Bærekraft skal være i sentrum på alle fagområder. STAF skal sørge for at vi oppfyller disse behovene.

Strategien har følgende fem hovedmål:

  1. Vi skal ha kvalitet i samhandlingen
  2. Vi skal ivareta informasjonssikkerhet i alle våre tjenester
  3. Vi skal levere digitale løsninger og teknologi som setter brukerne i sentrum
  4. Vi skal ha relevant og nødvendig kompetanse
  5. Vi skal styrke bærekraften i drift og tjenesteleveranser

Hvert av hovedmålene har tre eller fire delmål som skal oppnås i løpet av perioden.