Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Oppgåver og ansvar

Statsforvaltarens fellestenester får oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det årlege tildelingsbrevet skildrar mål og prioriteringar for inneverande år.

Publisert 12.12.2018

Bruk lenka til høgre for å laste ned Årsrapporten for 2019 og tildelingsbrevet vårt for 2021. 

Styringsportalen viser verksemds- og økonomiinstruksane til både statsforvaltarane i kvart fylke og Statsforvaltarens fellestenester. Her kan du også finne årsrapportane våre.