Oppgåver og ansvar

Statsforvaltarens fellestenester får oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det årlege tildelingsbrevet skildrar mål og prioriteringar for inneverande år.

Publisert 12.12.2018, Sist endret 04.05.2021

Bruk lenka til høgre for å laste ned Årsrapporten for 2020 og tildelingsbrevet vårt for 2021. 

Styringsportalen viser verksemds- og økonomiinstruksane til både statsforvaltarane i kvart fylke og Statsforvaltarens fellestenester. Her kan du også finne våre tidlegare årsrapportar.