Innsyn

Statsforvaltarens fellestenester fører journal over dokument som er arkivverdige, i tråd med arkivlova. Vi fører journalen etter kvart vi sender ut eller mottek dokument. Du kan sjå breva og dokumenta våre på nettstaden https://einnsyn.no

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.12.2018, Sist endret 04.05.2021

Om ordninga

Når du er inne på eInnsyn, klikkar du på valet «Filtrer i statlege verksemder» og vel deretter «Fylkesmennenes fellesadministrasjon» (vårt gamle namn).

Du kan sortere søket ditt etter dokument/sak og verksemd. Du kan velje å avgrense perioden det vert søkt i.

Klikk på knappen «Be om innsyn» ved sida av dokumenta du ønskjer å bestille. Bestillinga di blir behandla i postmottaket vårt.

Dersom du ser etter dokument som er sendt til eller frå ein av fylkesmannembetane (tidligare namn på statsforvaltarane - namn skal oppdateras i eInnsyn snart), må du velje den aktuelle fylkesmannsembete på lista over statlege verksemder.

Om eInnsyn

Offentleg elektronisk postjournal, eInnsyn, er ei felles publiseringsteneste for postjournalane hjå statlege verksemder.