Koronaviruset

Norge er i ferd med å åpne opp igjen. Klikk her for å finne lenker og informasjon om koronaviruset. 

TIRSDAG 14.04.2020 07.36, SIST ENDRET 11.10.2021 10.47

Regjeringen bestemte at Norge skulle gå over til en normalt hverdag med økt beredskap fra lørdag 25. september. Status var da at smittetallene synker, og at store deler av befolkningen er fullvaksinerte innen få uker. Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke, og det er viktig at alle vaksinerer seg. Samfunnet har økt beredskap og kan raskt iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene har en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres.

Lenke til regjeringens pressekonferanse 25. september 2021. Her finner du også råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap. 

Sykdom, testing og vaksine

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Kommunene har ansvar for testing og tilbyr også koronavaksinasjon. Både koronavaksinen og vaksinasjon er gratis. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i om hvordan testing og vaksinasjon er organisert. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Vi har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommuner for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Vi melder også innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Statsforvalterne har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyresmakter og kommunene. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Statsforvalteren følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. I tillegg kartlegger vi smitteutviklingen i fylkene våre slik at sentrale styremakter har et godt kunnskapsgrunnlag.