22.03.2023

Anbefaler nasjonalpark i Østmarka

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet. Vern av store sammenhengende skogområder er viktig for å kunne ta vare på arter og naturtyper i skog på lang sikt. Samtidig skal Østmarka fortsatt være et viktig område for idretts- og friluftsaktivitet.


20.03.2023

214 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordelingen av 186 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. I tillegg blir 28 millioner brukt til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.


14.03.2023

Bøndenes miljøinnsats skal gi renere Oslofjord

14. mars var statsminister Jonas Gahr Støre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Bart Eide samlet hos bonden Erik Røkholt på Rykkin i Bærum. Statsforvalteren var også tilstede for å forklare mer om miljøinnsatsen landbruket allerede gjør mye av og vil gjøre mer av.


13.03.2023, Endret 13.03.2023

Økt skogplanting i Oslo og Viken

Tallene for fjoråret er nå klare. De viser at for første gang er målet om 10 millioner planter nådd i Oslo og Viken.


09.03.2023

Kurset kommunenes kriseledelse

Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben har gjennomført kurs for kriseledelsen i kommunene med proaktiv stabsmetodikk som tema. Workshopen inneholdt også en øvelse for å prøve ut metoden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier