Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning Beite- og sankelag
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
Søknadsfrist Tittel
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022