Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Målgruppe er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kun kommuner som mottok tilskudd over ordningen i 2021 kan søke. Se overgangsregler og tildelingskriterier under pkt. 4.
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024 23.59

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd ihht. regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Publisert 25.11.2022

Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning 

For spørsmål, ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke www.statsforvalteren.no. Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF)

Link til Helsedirektoratet sin side om tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid - overgangsordning - Helsedirektoratet

 

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid ble tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og fra 2022 er det laget en ny innretning på tilskuddsordningen. Den blir utlyst i løpet av vinteren 2023 og alle kommuner har mulighet til å søke om midler, inkludert de som mottar tilskudd under overgangsordningen.

Overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets årlige vedtak blir overgangsordningen avviklet senest i 2024.

 

 

 

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Målgruppe er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kun kommuner som mottok tilskudd over ordningen i 2021 kan søke. Se overgangsregler og tildelingskriterier under pkt. 4.
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024 23.59