Veterinærtjenester

Landbruksdirektoratet gir reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk og tilskudd til kommunale veterinærtjenester. Informasjon om de to ordningene finner du på temasidene ovenfor.