Ansvaret for produsentnummer flyttes

Fra oktober 2023 vil Landbrukets Dataflyt overta ansvaret for produsentnummeret fra Landbruksdirektoratet. Produsentnummeret fases da ut fra Landbruksregisteret. 

Publisert 03.05.2023

Melding fra Landbruksdirektoratet 25.04.2023: 

I dagens produsentnummer ligger det en del logikk – de fire første sifrene i nummeret angir kommune, og de fire neste angir gardidnummeret, som identifiserer en landbrukseiendom innen en kommune. I tillegg inneholder produsentnummeret et løpenummer og et kontrollsiffer (de to siste sifrene). Til sammen består produsentnummeret av ti sifre. 

Når Landbrukets Dataflyt overtar vil formatet på produsentnummeret forbli det samme, altså ti sifre, men det vil ikke lenger være noen logikk innebygd i nummeret – det vil i prinsippet bli et løpenummer der kommunenr og gardidnr ikke lenger kan leses ut. Eksisterende produsentnumre vil beholdes som de er, men nye som genereres vil ikke gi informasjon om kommune og gardidnr. En stor fordel med dette er at kommunesammenslåinger, kommunegrenseendringer og sammenslåing og splitting av fylker ikke vil føre til endringer i produsentnummeret. 

Produsentnummeret dannes når et foretak knyttes til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret, dvs. får driftssenter. Dette vil fortsatt være en forutsetning for at nytt produsentnummer skal genereres. Som i dag skal produsenten ta kontakt med landbrukskontoret for å få gjort dette. Det som blir nytt er at produsenten må ta kontakt med Landbrukets Dataflyt for å få produsentnummer etter at koblingen mellom foretak og landbrukseiendom er etablert. 

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon før sommeren om nøyaktig dato for overgangen. Dersom det er spørsmål rundt dette, ta kontakt med Landbrukets Dataflyt. 

For de som har behov for å vite i hvilken kommune en produsent er lokalisert vil Landbrukets Dataflyt kunne bistå med denne informasjonen.