Handlingsplan for skogbruk i revidert versjon

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken (øverst m. klokka: bilde nr. 1,3, 4, 5,6), Terje Johannessen (nr. 2).

Versjon 2.0 av Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 er nå ute.

Publisert 04.01.2022

Handlingsplanen ble opprinnelig lansert 01.03.2021. Vi har nå foretatt noen mindre endringer i den reviderte utgaven (versjon 2.0), som gjelder fra 04.01.2022.

Endringene gjelder:

  • Ny markaforskrift, som har fått endret geografisk virkeområde fra og med 01.01.2022
  • Arealtall for båndlagte formål etter skogstandard

Les mer om endringene på side 3 i handlingsplanen, som du finner under "Dokumenter" til høyre på siden.