Skogfondstatistikk 2018

Skogfondregnskap og statistikkoppgavene i Oslo og Viken er klar 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken fører regnskap over skogfondmidlene og rentemidlene av skogfondet. Skogeierens skogfond skal brukes til tiltak som stimulerer til aktiv bruk av skogressursene og til etablering og oppbygging av kvalitetsskog.

Heftene inneholder statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet, noe som omfavner det meste av skogbruksaktiviteten i Oslo og Viken.

I disse heftene presenterer vi datamaterialet fra Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo i 2018.

Skogfond skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer. Når skogeieren selger tømmer og biobrensel blir en del av salgssummen satt av i et fond som skogeieren kan bruke til langsiktige investeringer. Hver skogeiendom har egen skogfondskonto som er knyttet til eiendommen.

Nivået på innestående skogfondsmidler i fylkene er historisk høyt og er samlet sett på over 550 millioner kroner. 

Tidligere års statistikk finner du her.