Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2020

Tilsyn som allerede er gjennomført blir fulgt opp og avsluttet på ordinært vis, og behovet for kontakt med kommunen vil bli vurdert i hvert enkelt tilfellet. 

Endringer i planlagte tilsyn

Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner utfordringer og det gjøres derfor endringer i våre planlagte tilsyn med kommuner.

  • Alle stedlige tilsyn blir enten utsatt eller avlyst på grunn av smittevernhensyn. 
  • Enkelte skriftlige tilsyn gjennomføres fortsatt. 
Fagområdet: Endringene:
Beredskap Alle planlagte tilsyn avlyses ut året.
Introduksjon, barnehage- og utdanningsområdet: Tilsyn som er påbegynt og der dokumentasjonen er kommet inn, gjennomføres som planlagt. Tilsyn som er varslet og der fristen for innsending av dokumentasjon ikke har forfalt, vil få utvidet frist eller bli utsatt inntil videre. Tilsyn som ikke er varslet, utsettes inntil videre.
Helse Alle planlagte tilsyn utsettes på ubestemt tid.
Sosial Alle planlagte tilsyn utsettes på ubestemt tid.
Barnevern Landsomfattende tilsyn før sommeren utsettes. Tilsyn på barneverninstitusjon fortsetter, men ikke med stedlig besøk. 

Tilsynskalender

Tilsyn som er utsatt, endres ikke i kalenderløsningen. Dette da situasjonen med koronaviruset er uavklart og nye planer kan foreløpig ikke legges. Alle tilsyn som er avlyst slettes fra tilsynskalenderen.