Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


14.10.2021, Endret 08.12.2021

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.

21.12.2021

Rapport om interkommunalt samarbeid i tidligere Buskerud fylke med randkommuner

Formålet med rapporten er å fremskaffe en oversikt over omfang og innhold av oppgaver som løses i interkommunale samarbeid. Utredningen skal brukes som grunnlag for vår dialog med kommunene.


19.12.2021

Tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Det viktigste tiltaket for utsatte barn, unge og familier er å holde tjenestene for disse målgruppene åpne og tilgjengelige. Det skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i et felles brev til statsforvaltere og kommuner.


16.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, åpner den direktesendte lanseringen onsdag 17. november kl. 13:00.


09.11.2021

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Forslag til endringer av statsbudsjettet 2022 ble lagt fram i går kl. 12 av den nye regjeringen.


04.11.2021, Oppdatert 09.11.2021

Presentasjoner fra Vikenkonferansen

Konferansen ble gjennomført 25. og 26. oktober 2021. 


02.11.2021

Nasjonal tilsynsaksjon av kommunalt avløpssystem – flere kommuner i Viken har alvorlige avvik

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i august og september 2021. Vi er bekymret over at flere av kommunene har alvorlige gjentakende avvik.


22.10.2021

Nasjonal tilsynsaksjon av kommunalt avløpssystem – flere kommuner i Viken har alvorlige avvik

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i august og september 2021. Vi er bekymret over at flere av kommunene har alvorlige gjentakende avvik.


21.10.2021

Arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere

Helsedirektoratet har i dag sendt ut et brev til kommuner, landets statsforvaltere og regionale helseforetak om dette tema.  


13.10.2021

Statsbudsjett for 2022

Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram i går fra Solberg regjeringen. Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon i begynnelsen av november. Stortinget fatter vedtak om endelig budsjett i midten av desember.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel