Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


27.09.2023

Ny veileder om konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting

Lokalvalget er nå gjennomført, og det er avklart hvem som er nye medlemmer i kommunestyrer og fylkesting. Sittende ordfører skal kalle inn de nye medlemmene til et konstituerende møte som skal holdes innen utgangen av oktober.


25.09.2023

Digital statsbudsjettsamling

Vi inviterer til informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.


12.09.2023

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2022

Vi har nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


30.03.2023

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA- tall for 2022

Vi har utarbeidet et enkelt heftet med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 


02.03.2023

Forventningsbrev til kommunene 2023

I brevet belyser vi nye tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss. Brevet skal være med på å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.


10.01.2023

Statusrapportering for 2022

De regionale støtteapparatene har i 2022 rapportert på status for Leve hele livet arbeidet.


06.10.2022

Statsbudsjett 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram i dag.


14.09.2022

Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel