Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


20.09.2021

Ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgangen til en normal hverdag med økt beredskap

Som en oppfølging av møtet med alle landets kommuner 17.09 ber helse- og omsorgsminister Bent Høie kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap". Overgangen kan skje på kort varsel. Les mer på regjeringen.no


15.07.2021

Markering av 22. juli

I år er det ti år siden det verste angrepet på norsk jord siden 2. verdenskrig. Oslo og mange av kommunene i Viken planlegger lokale markeringer.


01.07.2021

Tildeling av prosjektskjønn for 2021

Vi har i år hatt en begrenset søknadsrunde på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi har fordelt litt over syv millioner til fem prosjekter.  


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Vi inviterer til webinar med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet


30.06.2021

Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

Hva betyr den boligsosiale strategien for kommunene, og hva skal man gjøre for at absolutt alle i kommunen skal få et trygt hjem?

 


23.06.2021

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2020

Vi har laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


18.06.2021

Vi har fordelt 950 mill. kroner til kommunene i skjønnsmidler til smittevern og oppfølging av TISK-strategien

De ekstra skjønnsmidlene skal kompensere kommunevise variasjoner i netto merutgifter for første halvår 2021.


07.06.2021

Hvaler kommunestyre må foreta nytt valg av formannskap

Statsforvalteren har etter kontroll avdekket at valg av medlemmer til formannskapet var i strid med kommunelovens krav om kjønnsbalanse.


12.05.2021

Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert nasjonalbudsjett 2021

Det ble i går, 11. mai, lagt fram regjeringens forslag til politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I den samme proposisjonen ble også revidert nasjonalbudsjett presentert, hvor blant annet regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.


29.04.2021, Oppdatert 04.05.2021

Kommunekonferanse i Oslo og Viken

I samarbeid med Viken fylkeskommune inviterer vi til digital konferanse. Frist for påmelding er 8. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel