Søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo

Høringsfrist:
17. desember 2020

Bymiljøetaten i Oslo kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo i kommune. 

Publisert 18.11.2020

Det søkes om tillatelse til boring/peling fra lekter i Bunnefjorden ved Sæterstranda i forbindelse med etablering av nye bade- og solingsbrygger. Tiltaksområdet er på ca. 300 m2, og ca. 10 m3 sediment vil bli berørt som følge av arbeidene. Stålkjernepeler skal i gjennomsnitt bores 10 meter ned i sedimentet. Borekaks fra arbeidene skal leveres til godkjent mottak.

Sedimentundersøkelser i tiltaksområdet har avdekket at sjøbunnen er forurenset med nikkel, kobber, PAH-forbindelser og TBT. Sedimentet i tiltaksområdet er i all hovedsak sand.

Det har blitt avdekket en del avfall på sjøbunnen i tiltaksområdet. Dette skal fjernes i forbindelse med arbeidene, og skal leveres til godkjent mottak. Arbeidene skal etter planen være ferdig innen 15. mai 2021.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 17. desember 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/34938.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de forelagt søker for uttalelse.