Søknad om endring av tillatelse til mottak og forbehandling av matavfall – Ole Haug Nes Gård på Finstadjordet i Lørenskog kommune

Høringsfrist:
11. november 2020 23:30

Fylkesmannen har mottatt søknad datert 23.10.2019 fra Ole Haug Nes Gård om endring av tillatelse for mottak og forbehandling av matavfall på Finstadjordet (gbnr. 88/1) i Lørenskog kommune.

Publisert 14.10.2020

Sammendrag av søknaden

Ole Haug Nes Gård har i dag tillatelse etter forurensningsloven datert 10.03.2010 (2009.169.T) til mottak og forbehandling av 25.000 tonn per år matavfall på Finstadjordet i Lørenskog. De søker nå om å øke mengden matavfall til 50.000 tonn per år. Matavfallet mottas fra ulike næringsbedrifter. Prosessen på Ole Haug Nes Gård er kverning, avemballering og utsortering for metaller og plastemballasje, før biosubstratet sendes videre til avfallsanlegg og biogassanlegg.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Ole Haug Nes Gård lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 11.11.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/52080».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
11. november 2020 23:30

Dokumenter