Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har nylig blitt oppdatert med et utvidet kapittel om helsehjelp til ofre for menneskehandel.

Publisert 20.10.2021

Veilederen angir rettigheter, ansvar for og finansiering av helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og den beskriver anbefalte helseundersøkelser.

Helsekartlegging i ankomstfasen, og tidlig identifisering av personer med oppfølgingsbehov er viktig.

Mer informasjon om dette finner du på Helsedirektoratets nettsider.