Endringer i regionale tiltak for Viken-kommune

Det er fortsatt en nedadgående smittetrend i Viken fylke, men noen av kommunene har fortsatt et høyt smittenivå. Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i de regionale tiltakene. Les mer på regjeringen.no

Publisert 20.05.2021