Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren har regjeringen besluttet at 4 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A, 17 kommuner får eller fortsetter i tiltaksnivå B, mens 18 kommuner tas ut av ordningen. Les mer på regjeringen.no
(Se kart til høyre på denne siden)

Publisert 22.04.2021