Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Viderefører tiltak, med noen unntak

Tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet, videreføres i stor grad. Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2 og får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak. Les mer på Regjeringen.no

Publisert 09.02.2021