Rapportering på tilskudd 2018

Rapporteringslenker og skjemaer for tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret, tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom og tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2019

Lenke til statusrapportering for tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Alle som mottok tilskudd i 2018 skal rapportere. De som overførte alle midlene fra 2018 til 2019 vil bli sluset ut av statusrapporteringen etter de fem første spørsmålene.  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8J7MLKZG9NCJ

 

Lenke til statusrapportering for tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=T7YFAV8C1J3N

 

Lenke til statusrapportering for tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PCULS5XU9J9P

 

I sidemeny ligger skjema for kommunens regnskapsoversikt.
I tillegg ligger en oversikt over spørsmål som skal besvares i statusrapporteringene over. Det skal besvares i SurveyXact.