Statstilskudd til Jehovas vitner

Fylkesmannen har vurdert at trossamfunnet bør få statsstøtte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.11.2019

Å stemme ved valg er en grunnleggende rettighet for norske borgere, men ikke en plikt. Å avstå fra denne rettigheten synes å være en del av Jehovas vitners trosgrunnlag som er kjent – og formodentlig da også akseptert av de som likevel velger å være medlemmer i trossamfunnet.

Fylkesmannen kan da ikke se at denne innskrenkingen av medlemmers grunnleggende rettigheter etter norsk lovgivning gir juridisk holdbart grunnlag for å trekke tilbake statsstøtten etter någjeldende lovgivning.

Vi er etter dette kommet til at Jehovas vitner fortsatt bør behandles som statsstøtteberettiget etter lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Les Fylkesmannens brev til Barne- og familiedepartementet.