Tilsyn med Lillestrøm kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lillestrøm kommune og Kjeller skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning.

Publisert 09.09.2021

Tilsynet ble gjennomført fra 22.06.2020 til 21.06.2021. Vi har i vårt tilsyn funnet brudd på regelverket og fattet vedtak med pålegg om retting. Kommunens frist for å lukke regelbruddene er 01.10.2021. Kommunen påklaget vårt vedtak 01.07.2021. 

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Lillestrøm kommune har på dette temaet og hvilke regelbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/