Tilsyn med Halden kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Halden kommune som barnehagemyndighet. Tilsynet har som formål å kontrollere om barnehagemyndigheten oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk, med spesielt fokus på risikovurderinger, valg av virkemidlene tilsyn og veiledning, og oppfølging etter tilsyn og veiledning.

Publisert 03.06.2021

Tilsynet ble gjennomført fra 19.02.2021 til 02.06.2021. Vi har i vårt tilsyn funnet brudd på regelverket og fattet vedtak med pålegg om retting. Kommunens frist for å lukke regelbruddene er 01.12.2021.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksis Halden kommune har på dette temaet og hvilke regelbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/Home/SupervisionsAsList