Analysebrett for tall og statistikk på utdanningsområdet

Utdanningsdirektoratet publiserte 8. juni et analysebrett som på en enkel og visuell måte presenterer statistikk og fakta på barnehage- og skolefeltet.

Publisert 09.06.2021

 I analysebrettene er det oversiktssider som samler nøkkeltall og indikatorer på samme sted. Det er også mulig å sammenlikne enheter med hverandre. Brukere med UBASbruker kan logge inn for å se skjermede tall for sin enhet.

Skoleporten legges ned 1. juli 2021

Statistikken som i dag ligger i skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Skoleporten blir derfor lagt ned 1. juli 2021. Utdanningsdirektoratet jobber med å tilpasse udir.no for å skape en ryddig arbeidsflate som er enklere å finne frem i.

Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skoler bygges opp på nytt utenfor Skoleporten og vil være klar 2. august. Det vil være mulig å gjennomføre ståstedsanalysen i Skoleporten frem til 1. juli.

Mal for tilstandsrapport

Mal for tilstandsrapport vil bli tilgjengelig via udir.no. Den nye malen tilbyr muligheten til å eksportere tall og statistikk til et dokument som kan tilpasses slik at den blir et godt verktøy for lokal kvalitetsvurdering og -utvikling. Gamle tilstandsrapporter som i dag er lagret i Skoleporten blir borte når det systemet stenger 1.juli. Tidligere maler med og uten utfylt kommentarfelt blir ikke flyttet over i den nye løsningen.

For mer informasjon om analysebrettet se her. Du vil også finne en video om temaet til høyre på denne siden.