Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Dette gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem, eller på barnevernsinstitusjon.

Publisert 07.06.2022

Du kan klage på alt du mener ikke er rett. Nedenfor er noen ekempler på hva folk har klaget på før, men du kan si i fra uansett hva det skulle gjelde. 

 • Barnevernet hører ikke på meg og spør aldri hvordan jeg egentlig har det
 • Familien min får ikke nok hjelp fra barnevernet
 • Jeg har det ikke bra i fosterhjemmet mitt. Det er ingen som følger med på hvordan jeg har det
 • Jeg har det ikke bra på barnevernsinstitusjonen og det er ingen som bryr seg om meg
 • Jeg får ikke være med på å bestemme noe som helst
 • Jeg blir ofte holdt fast av dem som jobber her
 • Jeg får ikke lov til å gå ut når jeg vil
 • Jeg har fått avslag på oppfølging etter at jeg ble 18. Hva gjør jeg?

Du kan alltid snakke med kontaktpersonen din i barnevernet, men vi vet at noen ganger kan det være vanskelig. Derfor kan du kontakte oss som jobber hos Statsforvalteren. Du kan også klage selv om du har fylt 18 år.

 

Si ifra her

 

Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin. Den viktigste oppgaven vår er å sørge for at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss!

Vi gir råd og hjelper alle som tar kontakt med oss: Barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstjenester og institusjoner. Hvis du er tror et barn eller en ungdom ønsker råd og hjelp hos oss, ber vi deg ta kontakt via skjemaet Sikker melding til Statsforvalteren.

Hva skjer når jeg klager til Statsforvalteren?

 1. Vi kontakter deg slik at vi kan snakke om det du vil klage på. Det kan være mange ulike ting du ikke er fornøyd med. Derfor trenger vi å vite mer om situasjonen din slik at vi kan finne ut hva som er best å gjøre i hver enkelt sak.
 2. Dersom vi bestemmer at vi skal gjøre noe med saken din, ber vi også om informasjon fra barnevernstjenesten eller institusjonen der du bor, men vi avtaler alltid dette med deg først.
 3. I noen saker kan vi bestemme at barnevernstjenesten eller institusjonen skal gjøre ting annerledes, eller tilby deg en annen type hjelp.
 4. Dersom barnevernet ikke har fulgt reglene, får vi de til å rette opp i det.
 5. Noen klager gjelder dessverre ting vi ikke kan gjøre noe med. Da hjelper vi deg videre til andre som kan hjelpe.