Om oss

Statsforvalteren i Nordland er statens representant i fylket. Vårt ansvar er å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi utfører en rekke oppgaver for departement, direktorat og tilsynsmyndigheter. 

Publisert 05.10.2012

Se også animasjonsfilmen under - så får du høre litt mer om hva vi gjør!

Statsforvalteren i Nordland er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Rettssikkerhet for folk i Nordland er viktig, og vi er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi fører tilsyn og kontroll med kommunene og andre. Vi skal også bidra til samordning av statlig virksomhet i fylket.

I tillegg utfører vi oppdrag for Kongehuset. 
 
Statsforvalteren i Nordland har om lag 160 medarbeidere. Vi er lokalisert på seks steder i fylket.

Hovedkontoret er i Bodø. I tillegg har embetet kontorer i Mosjøen, Storjord i Saltdal kommune, Vega, Trofors i Grane kommune og på Sortland.
 
Du finner oversikt over alle ansatte her. 
 
Embetet består av seks avdelinger og ledes av statsforvalter, assisterende statsforvalter, avdelingsdirektører og underdirektører. Administrativt ligger embetet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). 
  
I styringsportalen for Statsforvalteren finner du våre tildelingsbrev og årsrapporter. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids og livserfaring til å søke jobb i staten.
 

Hva gjør Statsforvalteren?

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.