- Vi har lovet barn hjelp

Nærmere 100 ansatte i barnevernetater rundt om i fylket deltok på barnevernkonferansen nylig der også den kjente barnepsykologen Magne Raundalen var med.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.11.2013

Så godt som alle kommunene i Nordland var representert og fikk høre fra tema "hvordan gi bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår". Raundalen er spesialist i klinisk psykologi og en av Norges mest kjente fagpersoner som jobber med barn i krise. Han har også viet mye av sin tid på barn som bor i fosterhjem og hatt mange møter både med barn og fosterforeldre.

- Fosterforeldrene føler at de lever som blindebukker. De vet for lite om fortiden til barnet. Det er også viktig for barna å forstå hvorfor de er i fosterhjem.

- Kjærlighet kan være blandet med for mye sprit

Han mener det er to ting som er vesentlige for barn; kjærlighet og å få orden på livet sitt.

- Jeg oppfordret barn til å skrive ned hva kjærlighet kan være blandet med. Da var det en som skrev: kjærlighet er blandet med for mye sprit.

barnevernkonferanse Rica 

De frammøtte var fulle av lovord om Raundalen og hans innlegg, men ikke minst syntes de det var interessant å høre på Svein Lie, fylkeslege i Vestfold, som snakket om Hva har vi lært etter "Christoffer-saken". Han gikk gjennom den tragiske historien 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad, som ble mishandlet og til slutt drept av sin stefar i februar 2005. Lie mente det var viktig å få analysert hva som skjedde og hva man kan lære av denne og andre lignende saker. Han refererte til jobben som Fylkesmannen har der målet er å gjøre ting bedre med bruk av tilsyn. En av erfaringene som var gjort etter denne saken, var at tannleger var begynt å melde ifra dersom et barn ikke møtte til time.

- Det som er bra med det er at de stadig har et fokus på barn som ikke har det bra. For vi ser tendenser til at vi flytter ansvaret eller at vi "ser det litt an".

- Jeg tenker at det er for få som stoler på tvilen

Lie fortalte at det var mange som har fått advarsler i etterkant av hendelser - for sin passive rolle og at de ikke har tatt initiativ.

- Gjennomgående er at vi ser at ting ikke er satt i system.

Han mener å kunne se en dreining i holdninger.

- Det er ikke bare et spørsmål om å lære bort loven, men også å skjønne seg på systemet.

Lie stilte spørsmål ved hva som har skjedd siden 80-tallet da det var stort fokus på barn.

- Jeg tenker at det er for få som stoler på tvilen, sa han og minnet til slutt på de barna som ble stille etter å ha gitt opp å klage.

Fra v. Svein Lie (fylkeslege Vestfold), Magne Raundalen (spesialist klinisk psykologi) og Ola Bjerkaas (assisterende fylkesmann Nordland)

Den to dager lange konferansen inneholdt også informasjon om barnehuset i Bodø, om akuttarbeid i fylkesnemnda og "Hva er viktig når vi møter barn i akuttfasen".

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.