Årsrapport 2023

Årsrapporten viser nøkkeltal for embetet og korleis vi har løyst oppgåvene våre. I tillegg skildrar han situasjonen på fleire område i fylket.

Publisert 01.03.2024

Rapporten er først og fremst ei tilbakemelding til sentrale styresmakter, men kan også vere av interesse for ei større målgruppe.

Vi sender årsrapporten til Kommunal- og distriktsdepartementet, som statsforvaltarane var administrativt underlagt i 2023. Vi får dessutan oppdrag frå ei rekkje fagdepartement og -direktorat. Årsrapporten er såleis ei direkte tilbakemelding til dei som styrer oss.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.