Søknad om løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Høyringsfrist:
20. oktober 2023 23:59

Sogn Kabelgjenvinning AS søkjer om løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg. Verksemda skal drive med granulering av kablar. 

Publisert 22.09.2023

Verksemda søkjer om å ta imot 50 000 kg kablar til granulering per år. I tillegg søkjer dei om å ta imot inntil 100 000 kg metall. Det vil følge med EE-avfall på kablane som vil verte sortert ifrå og handtert som EE-avfall. Meir informasjon ligg i søknaden som ligg vedlagt til høgre. 

Avfallsanlegget vil etablere seg i Lærdal kommune i leigde lokaler i Habnavegen 9. 

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. 

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvaltaren.no eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. 

Merk saka med referansenummer 2023/10936. Frist for å gje fråsegn er 13. oktober 2023. 

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn. 

Høyringsfrist:
20. oktober 2023 23:59