Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelinga
Kven kan søke:
Kommunar, statlige føretak, kommunar og helseføretak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
12. mars 2022

Helsedirektoratet har kunngjort tilskot til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov for 2021. Søknaden skal sendast til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark innan 12. mars

Publisert 08.02.2021

Meir informasjon om tilskotsordninga og regelverket finn du på Helsedirektoratet si nettside. 

Kontaktperson hos Statsforvaltaren er Olav Øyasæter, epost: fmveooy@statsforvalteren.no

tlf: 33 37 23 93/ 415 44 732.

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelinga
Kven kan søke:
Kommunar, statlige føretak, kommunar og helseføretak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
12. mars 2022