Nye retningslinjer for planlegging i strandsona

Dei strenge reglane i Oslofjorden og i pressområda i Sør- og Midt-Noreg blir vidareført.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.06.2021

— Dei nye retningslinjene sikrar ei meir differensiert forvaltning av strandsona. Det inneber at det blir meir lokal fridom i dei delane av landet med mindre utbyggingspress, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

— God planlegging er nøkkelen for å kunna utnytta sine lokale fortrinn òg i strandsona. Arealbruken i strandsona skal avklarast gjennom planlegging, og ikkje dispensasjonar. Vi ønsker at kommunane i større grad skal kunna planlegga for berekraftige blå og grøne næringar. Verdiskaping og lønnsamme arbeidsplassar i distrikta er eit hovudformål med endringane,  seier Astrup.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding