Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Sameinte råd for breiddeidretten i Sone 1-kommunar er avvikla

Dettte er gjort for å få betre samsvar med nasjonale råd.

Publisert 14.01.2021

Regjeringa sine råd er at organisert innandørs idrett utsetjast til etter 19. januar, medan utandørs idrett kan gjennomførast der det er mogleg å halde avstand. Kommunane har i møte 13. januar bestemt at dei sameinte råda for breiddeidrett i Sone 1 fell bort. Den einskilde kommunen kan likevel ha strengare råd som og har innverknad på utandørsidretten, så ein bør følgje med på deira nettstader.

Dei sameinte råda som ikkje omhandlar breiddeidretten gjeld framleis, og blir vurdert på nytt neste veke.

Kontaktpersonar