Sesongarbeidskraft frå tredjeland

Fylkesmannen fekk i går melding frå Arbeids- og sosialdepartement at det ikkje blir forskriftsendring, som opnar for inntak av arbeidskraft frå tredjeland (land utanfor EU/EØS).

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.04.2020

For landbruket er dette i første rekke arbeidarar frå Vietnam og Ukraina. For jordbruket gjev dette største utfordring for grønnsak- og bærprodusentar.

Arbeidstakarar frå EU/EØS som har arbeidskontrakt og nødvendig dokumentasjon i orden vil kunne koma inn i landet. Restriksjonar rundt om i Europa, stor trong for arbeidskraft i jordbruket i mange land, redusert kroneverdi og usikre tider kan medføre mindre tilgang også frå desse områda.

- Vi ser at større grupper med arbeidarar kjem til landet med fly eller buss.
Ifølge landbruksdirektør Helge Nymoen er det viktig at smittevernlegen i kommunen kjenner til når større grupper er på veg inn med omsyn på reglement for karantene m.m.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.