Frist Veke Høyring
juli 2024
05. jul 27 Høring av midlertidig forskrift - utvidet jakttid for grågås - deler av Vestfold og Telemark fylker - 2024 - 2027
02. jul 27 Søknad om tillatelse til drift av snødeponi på Geitryggen i Skien kommune
juni 2024
20. jun 25 Søknad om tillatelse for BilMeta AS
03. jun 23 Søknad om endring av tillatelse for Bergene Holm AS avd. Larvik
mai 2024
31. mai 22 Vannfronten Eiendom AS søker om tillatelse til tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i Notodden
27. mai 22 Eramet Norway AS søker om tillatelse til peling og utfylling i Porsgrunnselva
14. mai 20 Verneplan for skog - Høyring
13. mai 20 Søknad om tillatelse til etablering og drift av snødeponi ved Hynitippen i Skien
10. mai 19 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Larvik Impregneringskompani AS
01. mai 18 Evaluering av utvidet jakttid for grågås Vestfold og Telemark
Frist Høyring
juli 2024
05. jul Høring av midlertidig forskrift - utvidet jakttid for grågås - deler av Vestfold og Telemark fylker - 2024 - 2027
02. jul Søknad om tillatelse til drift av snødeponi på Geitryggen i Skien kommune
juni 2024
20. jun Søknad om tillatelse for BilMeta AS
03. jun Søknad om endring av tillatelse for Bergene Holm AS avd. Larvik
mai 2024
31. mai Vannfronten Eiendom AS søker om tillatelse til tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i Notodden
27. mai Eramet Norway AS søker om tillatelse til peling og utfylling i Porsgrunnselva
14. mai Verneplan for skog - Høyring
13. mai Søknad om tillatelse til etablering og drift av snødeponi ved Hynitippen i Skien
10. mai Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Larvik Impregneringskompani AS
01. mai Evaluering av utvidet jakttid for grågås Vestfold og Telemark