Høring av verneplan for to områder i Holmestrand og Tønsberg

Høyringsfrist:
20. februar 2024
Tjuvberget: Fuktskog med svartor. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Tjuvberget: Fuktskog med svartor. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren sender på høring forslag til opprettelse av naturreservat i Holmestrand og Tønsberg kommuner. Verneplanforslagene er et ledd i det nasjonale arbeidet med frivillig vern av skog.

Publisert 15.12.2023

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget om framtidig vern. Vi ber høringsinstansene spesielt om å komme med innspill om tekniske og fysiske inngrep som finnes i det aktuelle området. Vi ber videre om innspill til forskrift og vernekart.

Høringen omfatter følgende områder:

Navn  Kommune Areal i dekar Verneverdi
Hvittingen Holmestrand 2017 Regional
Tjuvberget Holmestrand og Tønsberg 906 Nasjonal

 

Høringsfristen er 20. februar 2024.

Innspill til høringen sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, fortrinnsvis på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no