Klage

Som hovedregel kan enkeltvedtak som er truffet av lokal gravplassmyndighet etter gravplassloven påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Lokal gravplassmyndighet er enten et organ i Den norske kirke eller kommunen. Dette gjelder for eksempel klager på gravplassmyndighets avgjørelse ved uenighet om hvem som skal overta festet når fester dør, eller klager på kommunens avgjørelse ved uenighet om hvem som skal være ansvarlig for en grav. Et annet eksempel på noe som kan påklages er gravplassmyndighetens avslag på søknad om dispensasjon der det er åpnet for dispensasjon i forskrift om gravplassvedtekter.

Hovedregel er som nevnt klagerett, men det finnes unntak. For eksempel kan ikke kommunens avgjørelse om hvem som skal sørge for gravferden ved uenighet om dette påklages.

Forvaltningslovens regler skal følges ved behandling av klager.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.